Komunikat dot. rozpoczęcia naboru do projektu – AKTUALIZACJA – 23 lutego 2024r.

Informujemy, że w środę 28 lutego 2024 rokuod godz. 10:00, rozpoczynamy nabór do Projektu. Runda rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w terminie od 28 lutego 2024r. do 8 marca 2024r. lub do momentu przyjęcia 250 wniosków.

Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji czasu trwania rundy. Komunikaty o ewentualnych zmianach w harmonogramie rundy rekrutacyjnej będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu. Prosimy o regularne śledzenie strony: operator.wmzpp.org

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem projektu oraz dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki (UWAGA: 23.02.2024 zostały wprowadzone zmiany do dokumentów aplikacyjnych), tj. obligatoryjnie: załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 6 oraz opcjonalnie z załącznikiem nr 2 do ww. regulaminu.

Pozostałe dokumenty, niezbędne do uzyskania i rozliczenia wsparcia, zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne składane osobiście przez zainteresowanych, w Biurze Projektu w Olsztynie oraz Biurach Obsługi Klienta w Elblągu i w Ełku, będą przyjmowane w godzinach:

28.02.2024: 10:00-15:00

29.02.2024-08.03.2024: 9:00-15:00

Podajemy adresy Biur, w których prowadzona będzie rekrutacja:

Biuro Projektu w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3k

Biuro Obsługi Klienta w Elblągu: ul. Szarych Szeregów 2c (I piętro)

Biuro Obsługi Klienta w Ełku: ul. Mickiewicza 15, lokal. 9.5 (IX piętro)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji do projektu oraz zasady wsparcia, którego możemy udzielić w ramach realizacji projektu.

UWAGA!

W związku z pojawiającymi się w niektórych Urzędach Skarbowych trudnościami dotyczącymi pozyskania zaświadczenia CFR-1, Operator dopuszcza możliwość złożenia innego zaświadczenia potwierdzającego kryterium dostępu do projektu, jakim jest miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie