Ogłoszenie wyników II rundy rekrutacyjnej

Komunikat z dnia 03.06.2024r.

Zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, runda rekrutacyjna z dnia 13.05.2024r.

Informujemy, iż w pracownicy Operatora będą kontaktowali się z osobami, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych w celu ustalenia dalszych działań.

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie