Rozpoczynamy realizację projektu

Dnia 22.12.2023 podpisaliśmy umowę (FEWM.06.05-IZ.00-0203/23-00), która rozpoczyna realizację projektu pt. BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie.

Środki dostępne są w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie.

Wartość projektu: 10 507 750, 00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 8 931 587,50 zł

Projekt  jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.