UWAGA ! NOWA RUNDA REKRUTACYJNA

Komunikat z dnia 29 kwietnia 2024r.

Nabór do Projektu rozpoczynamy w poniedziałek 13 maja 2024r. od godz. 10:00.

Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji czasu trwania rundy. Komunikaty o ewentualnych zmianach w harmonogramie rundy rekrutacyjnej będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu. Prosimy o regularne śledzenie strony: https://operator.wmzpp.org

Informujemy, iż w ramach rundy rekrutacyjnej rozpatrzonych zostanie 150 wniosków złożonych do Operatora, zgodnie z kolejnością wpłynięcia. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki, tj. załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 6 oraz opcjonalnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne składane osobiście w Biurze Projektu w Olsztynie oraz Biurach Obsługi Klienta w Elblągu i w Ełku będą przyjmowane 13.05.2024r. w godz.10:00-15:00.

Podajemy adresy Biur:

Biuro Projektu w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3k

Biuro Obsługi Klienta w Elblągu: ul. Szarych Szeregów 2c (I piętro)

Biuro Obsługi Klienta w Ełku: ul. Mickiewicza 15, lokal. 9.5 (IX piętro)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.