Komunikat z dnia 19.03.2024r.

Ogłoszenie wyników rundy rekrutacyjnej

Zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową – runda rekrutacyjna z dnia 28.02.2024r. Informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Operatora będą kontaktowali się z osobami, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych w celu ustalenia dalszych działań.

więcej na: https://operator.wmzpp.org/rekrutacja/

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie