Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do projektu oraz zasady wsparcia, którego możemy udzielić w ramach realizacji projektu.

Uwaga! W środę 5.06.2024r. zaktualizowaliśmy Regulamin Projektu

Komunikat z dnia: 5.06.2024r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z aktualną wersją tego dokumentu.

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu. 

UWAGA: nastąpiła zmiana adresu e-mail do złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

=========================================================================================

Ogłoszenie wyników II rundy rekrutacyjnej

Komunikat z dnia 03.06.2024r.

Zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, runda rekrutacyjna z dnia 13.05.2024r.
Informujemy, iż w pracownicy Operatora będą kontaktowali się z osobami, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych w celu ustalenia dalszych działań.

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie

=======================================================================================

Komunikat nr 2 z dnia 13 maja 2024r.

Zamieszczamy listę osób, które w rundzie dnia 13 maja 2024r. złożyły dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną (w formie skanu) i ich dokumenty zostaną przekazane do weryfikacji.  Informujemy  że oryginały dokumentów rekrutacyjnych przyjmujemy, od wtorku 14 maja do poniedziałku 20 maja 2024r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli),  tylko od osób, które znalazły się na ww. liście.

Komunikat nr 1 z dnia 13 maja 2024r.

Uwaga! Zamknięcie rundy rekrutacyjnej

Informujemy, że ze względu na wpłynięcie bardzo dużej ilości wniosków, o godzinie 10.01 w dniu 13 maja 2024r. Operator zamyka rundę rekrutacyjną.

Dziękujemy za udział w rekrutacji.

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie

Komunikat z dnia 10 maja 2024r.

Dotyczy rekrutacji w dn. 13 maja 2024r.

Uprzejmie informujemy osoby, które  w rundzie rekrutacyjnej w dniu  13 maja 2024r złożą dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną (w formie skanu na adres e-mail: operator@wmzpp.org), że oryginały ww. dokumentów będziemy przyjmować od wtorku 14 maja 2024r.

=========================================================================================

Komunikat z dnia 29 kwietnia 2024r.

UWAGA ! NOWA RUNDA REKRUTACYJNA

Nabór do Projektu rozpoczynamy w poniedziałek 13 maja 2024r. od godz. 10:00.

Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji czasu trwania rundy. Komunikaty o ewentualnych zmianach w harmonogramie rundy rekrutacyjnej będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu. Prosimy o regularne śledzenie strony: https://operator.wmzpp.org

Informujemy, iż w ramach rundy rekrutacyjnej rozpatrzonych zostanie 150 wniosków złożonych do Operatora, zgodnie z kolejnością wpłynięcia. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki, tj. załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 6 oraz opcjonalnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne składane osobiście w Biurze Projektu w Olsztynie oraz Biurach Obsługi Klienta w Elblągu i w Ełku będą przyjmowane 13.05.2024r. w godz.10:00-15:00.

Podajemy adresy Biur:

Biuro Projektu w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3k

Biuro Obsługi Klienta w Elblągu: ul. Szarych Szeregów 2c (I piętro)

Biuro Obsługi Klienta w Ełku: ul. Mickiewicza 15, lokal. 9.5 (IX piętro)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.

=========================================================================================

Komunikat z dnia 26.03.2024r.

26 marca 2024 roku zaktualizowaliśmy Regulamin Projektu oraz załączniki nr 1 i nr 2.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualną wersją tych dokumentów.

=========================================================================================

Komunikat z dnia 19.03.2024r.

Ogłoszenie wyników rundy rekrutacyjnej

Zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową – runda rekrutacyjna z dnia 28.02.2024r. Informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Operatora będą kontaktowali się z osobami, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych w celu ustalenia dalszych działań.

=========================================================================================

Uwaga komunikat!

Ze względu na wpłynięcie bardzo dużej liczby wniosków Operator informuje, iż 28.02.2024 o godz. 11:00 zamyka rundę rekrutacyjną.

Dziękujemy za udział w rekrutacji.

=========================================================================================

Informujemy, że w środę 28 lutego 2024 roku, od godz. 10:00, rozpoczynamy nabór do Projektu. Runda rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w terminie od 28 lutego 2024r. do 8 marca 2024r. lub do momentu przyjęcia 250 wniosków.

Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji czasu trwania rundy. Komunikaty o ewentualnych zmianach w harmonogramie rundy rekrutacyjnej będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu. Prosimy o regularne śledzenie strony: operator.wmzpp.org

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem projektu oraz dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki (UWAGA: 23.02.2024 zostały wprowadzone zmiany do dokumentów aplikacyjnych), tj. obligatoryjnie: załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 6 oraz opcjonalnie z załącznikiem nr 2 do ww. regulaminu.

Pozostałe dokumenty, niezbędne do uzyskania i rozliczenia wsparcia, w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne składane osobiście przez zainteresowanych, w Biurze Projektu w Olsztynie oraz Biurach Obsługi Klienta w Elblągu i w Ełku, będą przyjmowane w godzinach:

28.02.2024: 10:00-15:00

29.02.2024-08.03.2024: 9:00-15:00

Podajemy adresy Biur, w których prowadzona będzie rekrutacja:

Biuro Projektu w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3k

Biuro Obsługi Klienta w Elblągu: ul. Szarych Szeregów 2c (I piętro)

Biuro Obsługi Klienta w Ełku: ul. Mickiewicza 15, lokal. 9.5 (IX piętro)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji do projektu oraz zasady wsparcia, którego możemy udzielić w ramach realizacji projektu.

UWAGA!

W związku z pojawiającymi się w niektórych Urzędach Skarbowych trudnościami dotyczącymi pozyskania zaświadczenia CFR-1, Operator dopuszcza możliwość złożenia innego zaświadczenia potwierdzającego kryterium dostępu do projektu, jakim jest miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Etapy rekrutacji

Zgłoś się do nas. Zapoznaj się z Regulaminem Projektu. Wypełnij wymagane dokumenty związane z dofinansowaniem usług! Pomogą Ci w tym pracownicy OPERATORA. Przeanalizujemy Twoje potrzeby rozwojowe i pomożemy dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Załóż profil na portalu Baza Usług Rozwojowych, wybierz usługę zgodną z Twoimi potrzebami.

Dokonujemy weryfikacji kwalifikowalności i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.

Po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, podpisujemy z uczestnikiem umowę wsparcia oraz nadajemy nr ID wsparcia. Nr ID wsparcia służy jako identyfikator w BUR.

Dokumenty do pobrania

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt jest skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kryterium dostępu do projektu jest miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Osoby w trudnej sytuacji, takie jak osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnością  oraz mieszkańcy powiatów pogranicznych będą stanowiły minimum 20% grupy docelowej.